#nowlistening to #themarsvolta #tremulant #ep on yellow marble #vinyl. #vinyligclub #records #lps #marsvolta #cedricbixlerzavala #omarrodriguezlopez #nowplaying  (Taken with instagram)

#nowlistening to #themarsvolta #tremulant #ep on yellow marble #vinyl. #vinyligclub #records #lps #marsvolta #cedricbixlerzavala #omarrodriguezlopez #nowplaying (Taken with instagram)